Ибн Фадлан - Пътешествие до Волжска България

II. НЕАРАБИ  И  ТЮРКИ

7.

Когато успяхме да ги преминем, се озовахме при племето на тюрките, известни още с името Ал-Гузия. Те са чергари, жилищата им са дървени или плъстени - рядко се заседяват. Постоянно пътуват. Домовете им са разхвърляни тук и там, в зависимост от това, къде ще успеят да подвият крак. Положението им е окаяно, достойно за съжаление. Могат да се оприличат единствено с лутащи се магарета, непочитащи ни най-малко Аллаха, не се допитват въобще до разума си, тях ... нищо не може да ги респектира, но... отнасят .... най-голямо уважение към възрастните, дори ги наричат "стопанин и глава на семейството". Често се обръщат към него с въпроса: "Господарю мой, какво да правя по този или онзи въпрос?" След това те безпрекословно се подчиняват на съвета му, смятайки го за свещен. Но като им хрумне някаква идея или пък си навият нещо на пръста, и най-нищожният между тях може да отмени всичко, макар и да е имало преди това някаква договореност. Чувал съм ги да говорят помежду си: "Няма друг бог освен Аллаха и Мохамед е негов пророк", стараейки се с тези думи да се приближат до мюсюлманите, минаващу пътьом по техните земи, но невярващи в съдържанието на словата, изказани от тях. А случи ли се е някого несправедливост и сполети ли го неприятност, вдига главата си към небето и от устата му се изтръгват неистови писъци, от които може да се разбере само "Бир Тенгри" или "Бир Тенкри" [1], което на тюркски означава "Аллах е един". Всеизвестно е, че на тюркски с "бир" се маркира числителното "един", а с "тенгри, тенкри" - "Аллах".

Те са напълно скарани с водата, нямат нищо общо с нея, особено през зимата. Не се подмиват, след като се освободжават от изпражненията и от урината си, дори не си правят труд да се подчистят след полови сношения и не вършат нищо подобно. Жените им не се закриват от мъжете или пък от някого другиго. Не покриват никоя част от тялото си, нито и пред когото и да било. Нямат си работа с водата, особено през зимата.
 

* * *

Веднъж отидохме при един човек. Жена му също беше там. Седнахме на приказка, а жената изведнъж вдигна полите си, видяха се половите й органи и тя започна без капка свян да се почесва. Мъжът й се поусмихна, а ние гледахме и дори закрихме лицата си от срам. Мъжът й се обърна към преводача с думите: "Кажи им - ние ги откриваме във ваше присъствие, Вие ги виждате, но тя си ги пази така, че до тях никой не може да пристъпи. Така е по-добре, отколкото да ги скрие [да ги заключи с 10 ключалки] и да ги дава за ползване на когото й падне." Те не знаят що е разврат, но ако забележат или разберат нещо, свързано с него, ще накъсат на парчета тази личност на две в най-буквалния смисъл. Съединяват клоните на две дървета, връзват човека на клоните и го пускат едновременно и намиращият се там се разкъсва.

Някой от тях се провикна: "Нека да послушаме четенето." Нему му хареса Корана и той се обърна към преводача: "Кажи му да не спира." Веднъж същият човек чрез преводач изрази следното мнение: "Попитай този арабин дали нашият всемогъщ и велик Аллах има съпруга?" Ужасих се от тази мисъл, и веднага започнах да прославям Аллаха и да го моля за прошка. За мое учудване същият също произнесе прослава и молба за опрощение, обърнато към Аллаха, така както сторих и аз.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. Някои автори дават превода на словосъчетанието като "кълна се в едния бог".